Tiesioginė transliacija
Gedulo sala
(8 615) 50990 Konsultuojame visą parą
Rimties namai
  • Tiesioginė transliacija Gedulo sala logo

Atsiliepimai

Nuoširdžiai dėkojame firmos „Anapus" darbuotojams, už moralinį palaikymą, visokeriopą paramą, paguodos žodžius, atsisveikinant ir į paskutinę kelionę palydint mylimą mums žmogų – TOMĄ KUBILIŲ.

Artimieji

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, ypač „Anapus" kolektyvui, visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Žmoną, brangią Dukrą, Seserį DALĘ BOŽIKIENĘ.

Mama, vyras, brolis, kiti artimieji.

Dėkojame ritualinių paslaugų biuro „Anapus" darbuotojams, padėjusiems palaidoti brolį N. TICHONOVĄ.

Su pagarba T. Lukošenkina.

Dėkojame artimiesiems, giminėms ir kaimynams, laidojimo biuro „Anapus" darbuotojams, užjautusiems ir padėjusiems palaidoti mylimą tėvelį JONĄ STUNDĮ.

Sūnus Darius su žmona.

Už pagalbą, rūpestį, nuoširdumą ir užuojautą esame dėkingi laidojimo paslaugų biuro „Anapus" darbuotojams, Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos pirminikei V. Gabužienei ir nariams, bendradarbiams, draugams ir giminėms, padėjusiems sunkią valandą , mirus tėveliui LEONUI AUGŪNUI.

Pagarbiai – dukros ir sūnus su šeimomis.

Nuoširdžiai dėkojame ritualinių paslaugų firmai „Anapus", kavinės „Svetainė" kolektyvui, Upninkų pagrindinės mokyklos bendruomenei, draugams, kaimynams, artimiesiems, visiems, kas užjautė ir padėjo palydėti į amžinojo poilsio vietą Mamą STEFANIJĄ ŠVALKŪNIENĘ.

Dukra ir sūnus su šeimomis.

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, giminėms, artimiesiems, laidojimo namų „Anapus" darbuotojams, draugams, padėjusiems ir užjautusiems sunkią valandą, laidojant Mamą ALBINĄ KAZLAUSKIENĘ.

Duktė Valda su šeima.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, buvusiems kaimynams, pažystamiems, UAB „Anapus" laidijimo paslaugų biuro kolektyvui, viesiems užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Tėvelį JUOZĄ LIUTKŲ.

Sūnūs Romualdas ir Alfredas.

Nuoširdžiai dėkojame ritualinių paslaugų biuro „Anapus" darbuotojams už suteiktą nuoširdžią pagalbą laidojant ALGIMANTĄ PURINĮ. Dėkojame už Jūsų parodytą jautrumą, dėmesingumą, rūpestį tokiu sunkiu momentu. Tepadeda Jums Dievas.

R. Purinis, J. Jokimas, E. Purinienė, V. Jokiminienė.

Nuoširdi padėka Jūsų ritualinių paslaugų biuro darbuotojams, kurie buvo su mumis, laidojant mūsų Mamą TATJANĄ LAPINSKIENĘ.

Vaikai

Esame dėkingi Jūsų ritualinių paslaugų biurui už labai gerą supratimą ir rūpestį sunkią netekties valandą. Linkime Jums ir toliau taip gražiai ir supratingai padėti ir užjausti nelaimės atveju. Dėkoju.

Loreta Leigienė.